Pro podnikatele

podnikatelé

Výhody

 • Klient neplatí žádné poplatky

 • Při řádném splácení možnost úvěr navýšit v průběhu splácení

 • Účel použití poskytnutých finančních prostředků je zcela na klientovi

 • Žádost je posouzena zdarma a individuálně

 • Posuzujeme hrubý obrat nikoli zisk/ztrátu

 • Rychlé vyřízení půjčky

Nutné doklady

Podnikatel fyzická osoba

 • občanský průkaz

 • výpisu s číslem účtu

 • živnostenský list

 • daňové přiznání za poslední 2 roky u půjčky vyšší než 30 000 Kč

Podnikatel právnická osoba

 • občanské průkazy osob, které jsou oprávněné za společnost jednat

 • výpis s číslem účtu

 • daňové přiznání za poslední 2 roky (včetně všech příloh) + poslední ekonomické výkazy


V souladu s předpisy Evropské Unie upozorňujeme, že stránka používá cookies. Stiskem tlačítka vyjadřujete souhlas se zasíláním cookies Více informací

V souladu s předpisy Evropské Unie upozorňujeme, že stránka používá cookies. Stiskem tlačítka vyjadřujete souhlas se zasíláním cookies.

Zavřít